Оголошення!

 

У 2021 році Центр вертебрології і реабілітації продовжує свою роботу (з дотриманням протиепідемічних заходів).

Проводяться консультації вузьких спеціалістів, стаціонарне та амбулаторне лікування.

 

Клініко-біологічні ефекти дії випромінювання радону

  Під впливом іонізуючого випромінювання радону відбувається  іонізація атомів і молекул організму, утворення  в ньому біологічно активних речовин, які  запускають загальні та місцеві захисно-адаптаційні реакції в організмі.

В експериментальних та клінічних умовах встановлено опосередкований вплив радонових процедур на функції гіпофізу, мозкового і коркового шару надниркових залоз, інсулярного апарату підшлункової залози, гіпофіз-наднирник-яєчникової системи і щитоподібної залози, що забезпечує їх багатосторонню регулюючу дію й обумовлює досягнення біологічного та лікувального ефекту.

Радонові процедури:

 • звужують, а потім розширюють судини шкіри;
 • нормалізують роботу серця, покращуючи скоротливу функцію міокарда і нормалізуючи частоту серцевих скорочень;
 • вирівнюють артеріальний тиск;
 • проявляють виражену седативну дію на центральну нервову систему й аналгезуючу на периферичну;
 • нормалізують дію імунної системи, знижуючи специфічну і підвищуючи неспецифічну реактивність організму;
 • мають протизапальну дію;
 • нормалізують морфологічний склад і згортальну систему крові;
 • стимулюють процеси регенерації тканин;
 • нормалізують основний обмін та частково вуглеводневий, мінеральний і водний обмін.

Механізми дії радону на рівні клітин-органів-організму

Альфа-випромінювання безпосередньо діє на клітини бар'єрних, а також інших органів, і опосередковано за рахунок активації центральних ланок нервової, ендокринної та імунної систем.

На рівні шкіри

У шкірі після прийому радонових процедур змінюється вміст гістаміну і серотоніну - біогенних амінів, які впливають на зміну тонусу судин. За рахунок цього покращуються процеси мікроциркуляції.

Радонові ванни прискорюють епітелізацію шкіри у хворих при опіках.

Пиття радонової води активізувало регенерацію слизової оболонки шлунка піддослідних тварин після резекції, прискорювало загоєння експериментальної виразки шлунку.

Альфа-опромінення шкіри призводить до пригнічення іммунного статусу клітин Лангерганса в шкірі. Опромінення моноцитів шкіри призводить до утворення біологічно високоефективних сполук - ДОФА, ДОФА-хінонів, ДОФА-амінів, що надходять в кровотік і визивають активацію симпатоадреналової системи.

Істотне поліпшення мікроціркуляції в шкірі відбувається  при ревматоїдному артриті і системній склеродермії.

Кістково-мязева система

При поліартритах провідна роль відводиться врегулюванню діяльності гіпофізарно-наднирникової, симпатико-адренапової та іммунокомпетентної систем, а при деформуючих остеоартрозах - відновлення адаптаційно-трофічної функції симпатико-адреналовой системи, місцевих механізмів регуляції клітинного метаболізму і мікроциркуляції в сіновіальній оболонці (транспорт пластичних і енергетичних речовин, гормонів, електролітів, активізація ферментів, посилення евакуації метаболітів). Тому і проявляються основні ефекти радонотерапіі при даній патології: десенсибілізуючий, протизапальний, трофічний, аналгезуючий, відновлення порушених функцій суглобів, попередження прогресування процесу.

Нервова система

Загально відомо знеболюючу дію радонових процедур при ураженнях периферичної нервової системи.

Больовий поріг нервових рецепторів знижується.

Завдяки прийому радонових ванн підвищується швидкість поширення збудження по нерву, зростає рефлекторне збудження альфа-мотонейронів.

При радонових процедурах блокується передача больових імпульсів не тільки на рівні спинного мозку, але і в центрах протибольової системи, локалізованих в продовгуватому, середньому мозку, гіпоталамусі і в преоптичній зоні. В данних відділах мозку ендорфіни і енкефаліни, в якості трансміттерів, знижують больову чутливість, будучи свого роду антагоністами ноцицептивних механізмів.

Врівноваження нервових процесів, прискорення процесів гальмування в центральній нервовій системі підтверджені багатьма клінічними та функціональними методами досліджень. В результаті виникає седативна й болезаспокійлива дія радонових процедур.

У клінічних та експериментальних роботах багатьох авторів показано вплив радонових процедур на вегетативну нервову систему у вигляді зниження тонусу симпатичної системи й підвищення тонусу парасимпатичної. Радонові процедури проявляють благотворну дію безпосередньо на нервові провідники. У експерименті встановлено, що радонові ванни покращують перебіг запальних процесів в нерві, прискорюють регенерацію нервового волокна.

Серцево-судинна система

Зміни центральної гемодинаміки, стану симпатико-адреналової системи, центральної і вегетативної нервової системи під впливом радонових ванн сприяють зниженню артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу. Також при цьому полегшуються напади стенокардії та підвищуються резерви коронарного кровообігу у хворих на ІХС.

Радонові ванн  проявляють сприятливу дію на гемодинаміку життєво важливих органів -  нирок, печінки, головного мозку, що важливо для реалізації лікувального ефекту при ряді серцево-судинних захворювань.

Встановлено в експерименті на тваринах і в клінічних умовах, що радонові процедури впливають на мозковий і корковий шари наднирників, чим, вірогідно, й пояснюється протизапальна, десенсибілізуюча й частково аналгезуюча дія радону.

Відзначено позитивний вплив радонових процедур на згортальну і протизгортальну  системи крові, що також сприяє поліпшенню процесів мікроціркуляціі.

Ендокринна та імунна системи

Успішне застосування радонових процедур при ревматоїдному артриті з мінімальною активністю, системній склеродермії,  а також при бронхіальній астмі свідчить про вплив на гуморальні й імунні механізми.

При атопічному варіанті бронхіальної астми у хворих після лікування встановлено збільшення відносної та абсолютної кількості Т-лімфоцітів, зниження вмісту еозинофілів.

Відбувається сприятливий вплив радонових процедур на ранніх стадіях гіпертиреозу. Внаслідок впливу на центри нейрогуморальної регуляції, виникають позитивні зміни при багатьох обмінних порушеннях. Відбувається нормалізація рівня основного обміну при підвищенні функції щитоподібної залози, вмісту в крові загальних ліпідів, фосфоліпідів, бета-ліпопротеінів, гліцеридів, тригліцеридів. холестерину, жирних кислот. При початковій стадії цукрового діабету поліпшується функція підшлункової залози - нормалізується рівень цукру та інсуліну в крові. 

Репродуктивна система

При вивченні впливу радонових процедур - ванн і зрошень, при гінекологічних захворюваннях було встановлено, що відбувається  нормалізація рефлекторних судинних реакцій шийки матки, посилюється кровообіг органів малого тазу, підвищується поріг шкірно-больової чутливості. Також спостерігається значний протизапальний і аналгезуючий  ефект, покращується загальний стан хворих,  репродуктивна та гормональна функція яєчників, спостерігається позитивний ефект при запальних процесах у малому тазі.

Залежність доза-ефект

Багаточисленні експериментальні дослідження показали, що при невеликих дозах ефект дії по мірі збільшення дози спочатку зростає, досягає максимуму, а далі неухильно знижується. Зона лікувальної дії радонових процедур співпадає із зоною гормезису і не суперечить загальній радіобіологічній безпеці.

Рис.1 Ефект стимуляції альфа-випромінювання.

По осі абсцис – логарифм поглинутої дози альфа-випромінювання; по осі ординат – приріст числа клітин під дією дози.

 

Джерела літератури:

 1. Гусаров І.І. Радонотерапія.- М.:Медицина, 2000.
 2. Аллабердиєва-Бегенджиєва Г.Д. Радонотерапія в комплексному лікуванні хворих з цукровим діабетом з ожирінням: Автореф. дис. - М., 1984.
 3. Ангелов А.П. Вплив радонотерапії на гуморальні, імунні реакції і показники мікроцтокуляції при ревматоїдному артриті і системній склеродермії. Автореф. дис. - М., 1983.
 4. Берлеску Е. Лікування хворих гіпертиреозом радоновими ваннами: Автореф. дис. - М., 1958.
 5. Мухарамов Г.А. Радонові ванни різних концентрацій в комплексному лікування хворих екзогенно-конституційним ожирінням. Автореф. дис. М., 1981.
 6. Мусаєв А.В. Вплив радонових ванн різної концентрації на нервово-м’язовий апарат хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, в тому числі оперованих з приводу кили диску: Автореф. дис. - М., 1977.
 7. Сергель О.С., Дорогова Е.В., Трусов Л.Н., Гусаров І.І. та ін. Картина крові і клітинний раневий вміст при застосуванні радонових ванн у хворих з опіковою хворобою. / Питання курортол. – 1975. - №5
 8. Стрелкова Н.І. Фізичні методи лікування в неврології. – М.: Медицина, 1983.
 9. Ткаченко А.Ф. Зміни діяльності щитоподібної залози у хворих гіпертонічною хворобою під впливом лікування штучними радоновими і сірководневими ваннами. / Питання курортол. – 1958. - №6.